Security & Hacking 

Về Chúng Tôi

 

 

 

 

 

 

Làm việc trực tiếp tại Tổ Chức Asian Team . Cấp bằng cho các học sinh có hiệu lực trên toàn thế giới. Chúng tôi học và làm việc theo xu hướng Security & Hacking trực tiếp với người nước ngoài.

Người sáng lập gồm :

Robert William

Johnathan

Nguyễn Phương Minh Anh

Và một số thành viên khá của team.

Try study security hacking Online

Security & Hacking

 

 

 

 

 


Chúng tôi cung cấp những lập trình viên có trí tuệ sáng tạo.Chúng tôi cung cấp các Black Hat Hacker có tâm hồn trong sáng. Đam mê tìm tòi kinh nghiêm trong việc khai thác lỗ hổng website ,trong việc tìm ra chương trình chống lại sự tấn công nội bộ hoặc ngoài.Chúng tôi cunmg cấp và tái khắc phục toàn bộ lỗ hổng của website.

Chúng tôi dạy học theo chương trình liên kết nước ngoài và hoàn toàn liên kết riêng với người nước ngoài và do học trực tiếp giảng dạy.Cung cấp những tài liệu hay về sever và quản lý server phòng chống .

 

Certified Security

 

 

 

 

 

 

Sau mỗi khóa học tại website các bạn sẽ nhận được chứng chỉ.Có khóa sẽ phải đóng tiền ,có khóa bạn sẽ được miễn phí.Với sự hướng dẫn và bằng cấp từ chúng tôi.Chúng tôi tin rằng trong tương laiu với con đường bảo mật bạn sẽ thành công. Hãy thử bắt đầu học tại Security & Hacking